Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

   _     _   _   ____ 
/ \ / \ | |_ / ___|
/ _ \ / _ \ | __| | |
/ ___ \ / ___ \ | |_ | |___
/_/ \_\ /_/ \_\ \__| \____|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Videorekordér a jeho nástupce

Kapitoly studijního textu:

Historie videorekordéru

Postup zprovoznění přístroje

Časté chyby při používání a možné závady zařízení

Využití videorekordéru a DVD přehrávače při vyučování

Doporučené výukové kurzy:

Pro tuto kapitolu nejsou jiné výukové kurzy. Doporučujeme se seznámit se zapojením a ovládáním přístrojů při kontaktní výuce v laboratoři didaktických technologií na FPE ZČU.

Doplňkové materiály:

Studenti didaktických technologií - fotogalerie

 


Úvod

Videorekordér (magnetoskop) je přístroj sloužící k záznamu televizního vysílání nebo k vytváření kopií jiného již zpracovaného videosignálu na magnetický pásek, ve formě videokazety. Tím se liší od kamer a videokamer, které slouží k prvotnímu záznamu videosignálu okolního dění. Videosignál se na magnetický pásek zaznamenává obdobným způsobem, jako se audiosignál zaznamenává na audiokazetu (6). Obrázek 1 . Videorekordér (1) Videorekordéry lze rozdělit na analogové (formáty VHS, S-VHS, Betamax), či digitální (např. D-VHS). Videorekordéry jsou stále používány, i když mají nižší kvalitu obrazu než DVD nebo Blue-ray, především díky nízkým cenám prázdných médií a spolehlivosti. Lze se též setkat s kombinovaným zařízením (VHS-DVD, VHS-BLU-RAY) (6).

Obr. 1 Videorekordér (1)

Historie videorekordéru

Experimentování s magnetickou páskou se záznamem video signálů začal již po druhé světové válce. První prototyp stroje byl postaven na počátku roku 1950. V dalších letech došlo k vývoji stroje, který by sloužil ke komerčním účelům. První videorekordér vhodný pro praktické, komerční vysílací kvalitě byl vyroben v roce 1956. Byl to Model VR-1000. Jeho cena 50.000 dolarů určila jeho možnosti pro širší uplatnění (7).

Jako první na světě byla požita videokazeta pro CBS vysílání a zpravodajský program 30. listopadu 1956 v New Yorku. CBS televizní město v Hollywoodu přehrávalo vysílání tři hodiny. Přehrávka byla v černé a bílé (VR-1000 nemohl přenášet barevné vysílání) (7).

V roce 1962 byl poprvé ve velkém použit videomagnetofon VTR pro komerční využití. Přispělo k tomu především užití tranzistorů a tím podstatné zmenšení přehrávače. Další využití videorekordérů v domácnostech zaznamenal v roce 1964 výrobek společnosti Sony CV 2000. K velkému rozšíření do domácností přispěl až v roce 1972 videorekordér Phillips Model 1500 představený v Anglii (7).

První VHS videorekordér JVC HR-3300 byl představen v roce 1977. Dokázal na kazetu zaznamenat záznam v délce 2 hodiny. V červenci 1999 byl v USA uveden na trh první HD-kompatibilní videorekordér Panasonic PV-1000 HD (7).

Dnes jsou videorekordéry ve velké míře považovány za zastaralou a přežitou technologii. Záznam na magnetofonový pásek je nahrazován kvalitnějším a modernějším záznamem na CD disky. Přesto si můžeme ukázat některé zajímavé výrobky, které představují špičkovou úroveň videorekordérů. Jde především o kombinace VHS přehrávače a DVD přehrávače.

Znáte nějaké další zařízení, které k záznamu využívá magnetickou pásku? Jaké má uchování dat na tomto médiu výhody?

Obr. 2 Videomegnetofon - 1970 Panasonic NV-9300 (7)

Příklad moderního video/DVD rekordéru (LG RTC689H)

DVD rekordér s VHS v jednom přístroji umí převést záznam z VHS na DVD stlačením jednoho tlačítka. Integrovaný digitální DVB –Tuner a analogový tuner, HDMI výstup s funkcí zvýšeného rozlišení až na 1080p, Scart, české menu, USB přehrávač (video, foto, hudba) (2).

Obr. 3 Videorekordér LG RTC689H (2)

Dnešní nabídka videorekordérů již neobsahuje klasické videorekordéry se záznamem na MG pásku. V nabídce jsou ještě videorekordéry, které nabízejí kombinaci VHS i DVD, jako například výše uvedený videorekordér LG RTC689H. Pod názvem videorekordér jsou dne uváděny na trhu již jen přehrávače DVD v různé kvalitě a velikosti. Při výběru videopřehrávače musíme brát především v úvahu, na co jej budeme převážně používat. Dalším ukazatelem budou určitě technické údaje a parametry stroje. Důležitou roli bude hrát cena, možnost kombinace s další elektronikou, servis a záruky. Můžeme pak vybírat ze široké nabídky trhu videorekordérů stolních a přenosných a z různých velikostí a provedení.

Obr. 5 Pohled do odkrytovaného videorekordéru (8)

Stolní DVD přehrávače – nástupci VHS systému.

Vybíráme především kombinaci přijatelné ceny a co nejvíce prvků určujících parametry přístroje. Parametry, které určují použitelnost přístroje a tím i jeho možnosti využití jsou např. tyto:

- TV tuner (DVB-T)

- HDMI výstup

- Upscaler na 1080p

- USB vstup

- YUV (komponentní výstup)

- SCART výstup

- S-video výstup

- Video výstup (1x cinch)

- Digitální optický výstup

- Digitální koaxiální výstup

- Audio výstup (2x cinch)

- Slot pro paměťovou kartu (3)

Dále může rozhodovat kombinace s VHS (kvůli možnosti převést záznam z VHS na DVD. Moderní přístroje umožňují další kombinace při použití, ať ji jde o různé možnosti nastavení zpoždění, přehrávání a kombinací. Dalším důležitým netechnickým parametrem prodejnosti je dizajn. Stolní videorekordéry jsou určeny pro domácí použití, proto je důležitá kompatibilita s dalšími elektronickými přístroji, které máme v domácnosti.

Přenosné DVD přehrávače

Moderní doba nám umožňuje přijímat produkty nejnovější techniky všude, kde se pohybujeme. Už od vynálezu tranzistoru a jeho použití v audiotechnice (tranzistorová rádia), přes přenosné magnetofony, karetové magnetofony k MP3 a MP4, poslouchá člověk hudbu a řeč prakticky všude. Dnes je pro mladou generaci téměř nepředstavitelné, že by např. v autobuse, autě nebo jinde mimo domov nemohl sledovat svůj oblíbený film. K tomu slouží především přenosné počítače, nebo videorekordéry. Jejich parametry jsou jen málo odlišné od parametrů stolních videorekordérů. Liší se od nich především svým tvarem a tím, že jsou opatřeny obrazovkou. Jejich velikost je různá, od přístrojů, které se vejdou do kapsy, až po kufříková provedení.

Obr. 6 SENCOR SPV 7909 T (9) - přenosný DVD přehrávač

Postup zprovoznění přístroje

Všechny přístroje jsou dodávány s dálkovým ovládáním a podrobným popisem pro jejich zprovoznění a obsluhu.

Obr. 7 Dálkový ovladač

Základní ovládací prvky jak na ovladači, tak přímo na přístroji jsou na všech dnes vyráběných přístrojích stejné. Před spuštěním je nutné zapojit přístroj do elektrické sítě a pomocí spojovacích kabelů podle návodu propojit s televizí nebo jiným přístrojem pro projekci obrazu.

Základní tlačítka pro provoz DVD přehrávače.

 • Power: zapnutí a vypnutí
 • Open/close: vložení a vyjmutí DVD disku
 • Play: spuštění projekce
 • Stop: zastavení produkce
 • Skip: zrychlené posunutí vpřed nebo vzad podle šipek
 • Pause/step: přestávka v produkci
 • Scan: posunutí o oddíl vpřed nebo vzad

 

Časté chyby při používání a možné závady zařízení

DVD přehrávače jsou zařízení, která jsou snadná na obsluhu je jejich poruchovost je poměrně malá. Při jakékoli poruše lze těžkou zjistit její příčinu a laik nedokáže většinou tuto poruchu odstranit. V žádném případě bychom neměli z přístrojů snímat kryty a snažit se najít poruchu. Opravu přístroje zajistíme v případě, že je v záruce přes prodejnu nebo autorizovaný servis. Pokud není již přístroj v záruce, najdeme si specializovanou opravnu a svěříme přístroj odborníkům.

Nejedná-li se o závadu, ale pouze o komplikace při spuštění produkce, vyzkoušíme jiný DVD disk/videokazetu. Pokud závada trvá, pokusíme se přístroj uvést do chodu vypnutím a zpětným zapnutím. Zkontrolujeme propojení kabelů s televizí. Nedokážeme-li sami odstranit závadu, požádáme o pomoc někoho, kdo již s přístrojem pracoval, nebo zajistíme servis.

 

Využití videorekordéru a DVD přehrávače při vyučování

Videorekordér slouží především pro promítání filmů nebo výukových programů přenosem na televizi nebo pomocí dataprojektoru na projekční plochu. Filmy nebo programy slouží jako doplněk učiva, přiblížení světů lidí, zvířat, rostlin a dalších zajímavostí ze světa. Lze promítat i filmy hrané nebo animované, které doplňují, nebo rozšiřují učivo jak na prvním stupni, tak i v některých předmětech druhého stupně. Např. porovnání literatury s filmovým zpracováním může být pro děti velice poučné a může vyzkoušet jejich představivost a pochopení čteného textu.

Videorekordér může sloužit k prezentaci školních akcí nebo k jejich přípravě. Na promítaném filmu děti mohou lépe vysledovat představy učitele o průběhu akce a tak se mohou na ni lépe připravit. Natočený dokument, nebo fotodokumentace z následné akce pak slouží k zhodnocení a ukázce toho, co se povedlo, nebo naopak, co bude nutné příště zlepšit.

Pomocí následné produkce zaznamenané na různých akcích školy, nebo při vyučování lze nejlépe děti upozornit na správné postupy a plnění úkolů. Je možné vyzvednout, co dělají dobře, jaký je správný postup a tím je namotivovat na příští akce, nebo výuku. Zároveň je možné jim vytknout chyby a pomocí záznamu je upozornit na daný okamžik, kde chybu udělali. Tím se jí nejlépe napříště vyvarují.

Práce dětí zachycené na kameru a pomocí videorekordéru promítnuté mohou informovat rodiče o práci dětí ve škole.

Závěr

Kapitolu vypracoval: Milan Armstark, student FPE ZČU. Upravil: Jan Krotký, www.cdmvt.cz

Použitá literatura a zdroje

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SABA_VR6010.jpg

2. http://www.mall.cz/dvd-rekordery/lg-rct689h

3. http://www.mall.cz/hledejp/?id=10002644

4. http://www.mall.cz/stolni-dvd-prehravace/lg-dvx440

6. http://cs.wikipedia.org/wiki/Videorekord%C3%A9r

7. http://www.tvhistory.tv/VCR%2520History.htm

8. http://jakub.tucnacek.cz/blog/item/pitvame-s-abym-sony-videorekorder/

9. http://www.mall.cz/prenosne-dvd-prehravace/?offset=18

 


 

Studenti didaktických technologií - fotogalerie

 

 

 

 

 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

200906101802_IMG_4145 (800 x 600)